Crafting Recipes/Spinning wheel

From Valheim Wiki
Spinning wheel (Item).png Spinning wheel
ResultIngredientsCrafting Station
Linen threadLinen threadSpinning wheelSpinning wheel
total: 1 row(s)